Maszyny CNC – sterowanie numeryczne i skomputeryzowane sterowanie numeryczne

Stworzone w ostatnich latach układy sterowania numerycznego, mają znacznie mniejsze wymiary, działają znacznie szybciej od swoich poprzedników. Dodatkowo, cechują się cyklem pracy bardziej przystępnym dla użytkownika. Dzisiaj, gdy mówimy o sterowaniu numerycznym (CNC) obrabiarek, praktycznie oznacza to komputerowe lub skomputeryzowane sterowanie numeryczne – czyli CNC. W niniejszym wpisie dowiesz się o trzech rodzajach sterowania, które spotyka się w maszynach CNC – https://www.ebmia.pl/sterowanie-maszyn-c-287.html. Omówimy więc sterowanie punktowe, odcinkowe, a także – sterowanie kształtowe.


Sterowanie punktowe


W sterowaniu punktowym istotne jest to, że narzędzie zostaje pozycjonowane w konkretnie zdefiniowanym punkcie, względem przedmiotu poddawanego obróbce. Nie ma większego znaczenia kwestia toru, po którym poruszać się będzie dany przyrząd. Nie ma też większego znaczenia prędkość, z jaką będzie poruszało się narzędzie pomiędzy poszczególnymi punktami. Jednak by zadbać o skrócenie czasu przebiegu tego procesu, zdecydowanie poleca się, by ruch odbywał się z prędkością maksymalną, po torze zorientowanym na linii prostej.

Generalnie, narzędzie to powinno „najechać” na konkretnie wyznaczony punkt zawsze z tej samej strony. Wówczas, zawsze będziemy mogli zyskać dokładne położenie. Wobec powyższego, ostatni odcinek na drodze musi być zrealizowany przy zwolnionym posuwie. Ten układ cechuje się naprawdę ogromną prostotą. Stosuje się go między innymi w sterowaniu przebijarkami, wiertarkami czy też wytaczarkami. Czyli w takich maszynach, gidze bardzo istotna jest kwestia precyzyjnego pozycjonowania narzędzi nad osią otworu.

Sterowanie odcinkowe

Jeśli chodzi o sterowanie odcinkowe, tutaj przemieszczanie zastosowanego narzędzia, będzie odbywać się nie tylko po określonym torze, ale też z odpowiednio określoną prędkością. Tutaj w odcinkach toru sprzętu trzeba zorganizować wszystko tak, by były one równoległe do osi układu współrzędnych. W związku z tym, kontury obrabianego elementu będą mogły przebiegać równolegle do osi sterowanych. Takie sterowanie stosuje się przede wszystkim przy dwóch różnych operacjach. Chodzi zarówno o planowanie i toczenie wzdłużne w obróbce wałków wielostopniowych. A dodatkowo, także przy frezowaniu zarysów prostokątnych, we frezowaniu płasko równoległym z zastosowaniem głowic frezowych, a także frezowaniu odsadzeń przelotowych frezami walcowo-czołowymi.

Sterowanie kształtowe

Co do sterowania kształtowego, odnosi się ono do obróbek, w których droga stosowanego narzędzia względem obrabianego przedmiotu ma przejść przez jasno zdefiniowane punkty. Droga stanowi linię która jest złożona jednocześnie z odcinków prosto oraz krzywoliniowych. Kształt pożądany można otrzymać przez współdziałanie dwóch lub większej liczby silników napędów ruchów posuwowych. W takim ruchu urządzenia pomiędzy konkretnymi punktami pośrednimi na wcześniej zdefiniowanym torze, znajduje zastosowanie interpolacja. Wyróżniamy dwa rodzaje obróbki kształtowej: chodzi o zarysy proste oraz złożone.

W maszynach często stosuje się też układy sterowania typu mieszanego. Na przykład kształtowo-odcinkowe czy też punktowo-odcinkowe. Łączenie tego rodzaju układów umożliwia stosowanie maszyn przy kształtowaniu różnego typu profili w rozmaitych dziedzinach przemysłowych.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem EBMiA.pl – sklep internetowy oferujący narzędzia, elementy budowy maszyn i automatyki.

Dodaj komentarz